Over

Wat is PCMI?

De Stichting Platform Creatieve Media Industrie is een samenwerkingsverband en overlegplatform dat bestaat uit vertegenwoordigende organisaties van producenten en exploitanten in de creatieve media industrie. Het platform is opgericht op 11 september 2012. Aangesloten organisaties zijn: het Nederlands Uitgeversverbond NUV, Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers NVPI, de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs NVF, de Publieke Omroep NPO, de Vereniging Commerciële Omroepen VCO, Onafhankelijke Televisie Producenten OTP, Filmproducenten Nederland FPN en de Verenigingen voor Muziekuitgevers NMUV en VMN.

 
De doelstellingen van PCMI

De Stichting Platform Creatieve Media Industrie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van producenten en exploitanten in de creatieve media industrie te behartigen en te versterken. Waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming op het gebied van auteurs- en naburige rechten. Ook fungeert de Stichting als overlegplatform en fungeert zij als spreekbuis en aanspreekpunt ten opzichte van -onder meer- regeringsinstanties. De stichting beoogt haar doelstelling te bereiken door middel van een gedegen voorbereiding en vaststelling van gezamenlijke standpunten, en het uitdragen daarvan. Ook stelt zij zich ten doel om, waar mogelijk en gewenst, informatie uit te wisselen en gecoördineerd op te treden. Uitgesloten zijn alle activiteiten die verband houden met de marktpositie van de afzonderlijke producenten en exploitanten onderling.